HIKING MIRDITA

Seksionet e Muzeut

Mitologjia, flora, fauna, historia e zonës/rajonit, jeta në fshat, historia bashkëkohore, krahina e veçantë etnike e Mirditës, muzika tipike vendase.

Ekspozite me vlera historike dhe etnologjike

Toka, njerëzit, historia, kultura, Shqipëria në një instalacion multimedial (Black Box).

Zanafilla

Idea, dizajni i detajuar, konceptimi i ekspozitës, Katalogu i temave, dizenjimi i muzeut nga Marianne Graf

Qëllimi i Infokullës është zhvillimi e ekoturizmit ne rajon dhe permiresimi i treguesve ekonomiko-social te popullsise nepermjet tërheqjes se vëmendjes se vizitorëve me veçoritë e natyrës, kulturës dhe historisë së rajonit duke nxitur kuriozitetin dhe interesimin për njohjen e vendit dhe të njerëzve të tij përmes kontaktit të drejtpërdrejtë. Instalime të ndryshme, fotografi dhe ekspozita etno-historike paraqesin një tablo gjithëpërfshirëse të një rëndësie të veçantë për rajonin.

Infokulla është një nismë private dhe një dhuratë e "Partneritetit Shqiptaro-Austriak - Marianne Graf (AAP)" për Bashkinë Mirditë. Bashkia Mirditë menaxhon turizmin (Infokullën) me përgjegjësi dhe autoritet të plotë dhe në bashkëpunim e mbështetjen e Marianne Graf realizon aktivitete të ndryshme, si dhe nisma në ekoturizëm.

Kontakt

Info-Kulla, Mirdita
Rubik, Shqipëri
Oraret e biznesit:
9:00 - 17:00

Email: info@hikingmirdita.com
Për më shumë informacion:
(+355) 69 560 29 70
 

Tarifat e hyrjes në muze

Ulje për grupet me 15 persona

Hiking Mirdita

Socialize with us.

Sponsored by  AAP - Marianne Graf

Hiking Mirdita © 2018. Developed by iNSmart Code.

TOP